Arvontasäännöt

Dieta Oy:n somearvontojen säännöt

 

1. Arvonnan järjestäjä

Dieta Oy
Holkkitie 8A
00880 Helsinki
Y-tunnus: 0927839-1

 

Mikäli arvonnalla on muita järjestäjiä Dietan lisäksi, ne ilmoitetaan aina arvontajulkaisussa. 

 

Facebook/Instagram ei ole mukana arvonnan järjestäjänä, vaan tarjoaa ainoastaan alustan arvonnan järjestämiselle. Facebook/Instagram ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi arvontaa millään tavalla, eikä arvonta liity mitenkään Facebookiin/Instagramiin.

 

2. Osallistumisaika

Osallistumisaika ilmoitetaan aina arvonnan yhteydessä.

 

3. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan osallistutaan aina arvontajulkaisussa määriteltyjen arvontakriteerien mukaisesti. Arvontaan osallistuminen voidaan evätä törkeän kielenkäytön tai muun epäsopivan toiminnan takia.

 

4. Arvonnan suorittaminen ja voittajan julkistaminen

Voittaja arvotaan Facebookissa aina arvontajulkaisua kommentoineiden joukosta. Instagram-arvonnoissa voittaja voidaan arpoa joko julkaisusta tykkänneiden, sitä kommentoineiden tai profiilia seuraavien kesken. Arvontakriteeri ilmoitetaan aina arvontajulkaisun yhteydessä samoin kuin sallistumisajan päättyminen. Arvonta suoritetaan tämän jälkeen 2 arkipäivän kuluessa ja voittajalle/voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti yksityisviestillä. Kaikki osallistujiin ja voittajaan/voittajiin liittyvä viestintä tuhotaan 1 kk aikana, kun voittaja/voittajat on tavoitettu ja palkinto/palkinnot on toimitettu. Arvonta suoritetaan satunnaisotannalla Dieta Oy:n toimistolla, ellei arvontajulkaisussa toisin mainita.

 

5. Arvontapalkinto

Arvontapalkinto ilmoitetaan arvontajulkaisun yhteydessä.

Palkinto on noudettava henkilökohtaisesti eikä sitä voi vaihtaa rahaksi. Järjestäjä ei vastaa palkinnon toimittamisen esteistä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 7 päivässä, arvotaan uusi voittaja. Facebook/Instagram ei ole mukana arvonnan järjestäjänä, vaan tarjoaa ainoastaan alustan arvonnan järjestämiselle.

 

6. Arvonnan järjestäjän vastuu

Dieta Oy rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevaan palkintoon. Arvonnan järjestäjä maksaa arvonnasta aiheutuvat arpajaisverot.

 

7. Sääntöjen muuttaminen

Dieta Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan arvontajulkaisun yhteydessä.

 

8. Arvonnan julkisuus

Arvontaan osallistumalla osallistujat myöntävät palkinnon voittaessaan arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista hänen nimensä ja kuvansa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Voittajan nimi ja kuvamateriaalia voidaan jakaa julkisesti Dieta Oy:n sosiaalisen median kanavissa.

 

9. Tietojenkäsittelyperiaatteet

Dieta Oy:n tietosuojaselosteisiin ja rekistereihin voit tutustua tällä sivulla.