Arvomme ja vastuumme

Menestymiseen tarvitaan oikea asenne

Dieta Oy:n toimintaa ohjaavat sen arvot, jotka ovat asiakas ensin, rohkea edelläkävijä sekä paras asenne. Yrityksemme tärkein arvo on ajatella aina ensin asiakasta, helpottaa hänen arkeaan ja olla tukena hänen menestyksessä. Uskallamme olla rohkeita edelläkävijöitä ja  kehitämme jatkuvasti palvelujamme, tuotteitamme ja osaamistamme. Paras asenne auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme ja kannustamaan toisiamme menestykseen. 

Panostamme ekologisuuteen

Dieta Oy ottaa huomioon toimintansa ympäristövaikutukset sekä toimii aina oikeudenmukaisesti lakeja ja säädöksiä noudattaen. Tavoitteenamme on vähentää suurtalousalan ympäristöhaittoja nykyisestä ja huomioida ympäristöasioiden ja omavalvonnan suositukset.

Oma tuotanto

Valmistamme suurkeittiölaitteita seuraavin periaattein:
• Käytämme kestäviä materiaaleja ja komponentteja
• Kaikki käyttämämme rakennemateriaalit ovat kierrätettäviä (muovit,
metallit)
• Emme käytä kierrätyksen kannalta vaikeita komposiittimateriaaleja
(yhdistemateriaaleja, esim. sinkitty teräs) lainkaan
• Oman tuotannon kaikista laitteista on saatavana kierrätysohje
• Pyrimme tuotekehittelyssä siihen, että laitteet kuluttavat
mahdollisimman vähän energiaa, kemikaaleja ja vettä
• Käytämme pakkaustarvikkeina kierrätykseen soveltuvia materiaaleja
• Laitteemme täyttävät korkeat hygieniavaatimukset
• Laitteemme täyttävät korkeat ergonomia- ja työsuojeluvaatimukset

Edustamamme tuotteet

Markkinoimme asiakkaillemme muiden valmistamia keittiölaitteita ja -tarvikkeita seuraavin periaattein:
• Tavoitteena on, että edustamamme yritykset toimisivat samoin
periaattein kuin me omassa tuotannosamme
• Kylmälaitteiden osalta olemme siirtyneet vähän ympäristöä kuormittaviin
eriste- ja jäähdykemateriaaleihin
• Suosimme laitteita, jotka kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa,
kemikaaleja ja vettä
• Suosimme laitteita, jotka ovat mahdollisimman hygienisiä ja helppoja
puhdistaa
• Välitämme ainoastaan CE-sertifikoituja laitteita ja tarvikkeita

Koulutus- ja opastustoiminta

Haluamme opastaa asiakkaitamme käyttämään laitteita ympäristöystävällisellä tavalla:
• Laitteita luovutettaessa ja käytönopastuksessa
• Luomalla entistä parempia käyttöohjeita suurkeittiölaitteille
• Liittämällä soveltuvien tuoteryhmien käyttöohjeeseen kohta
“Ympäristönsuojelu” (esim. paristojen käsittely)
• Tuottamalla opaskirjoja (esim. omavalvonta, prosessit) ja oppimateriaalia
sekä ammatillisten oppilaitosten että ammattikeittiöiden käyttöön
• Koulutamme omaa henkilöstöämme säännöllisesti laitetekniikkaan ja
oikeisiin käyttötapoihin
• Koulutamme säännöllisesti huoltoliikkeitämme laitetekniikkaan