Asennuspalvelut

Hoidamme niin yksittäiset laiteasennustarpeet kuin isojen projektienkin asennukset. Dietalta saat käyttöösi osaavan henkilöstön ja ammattikeittiöprojektointiin erikoistuneet järjestelmät.

 

Osaava asennuspalvelu päättää onnistuneen kokonaiskeittiötoimituksen

Ammattikeittiölaitteiden kokonaisprojektointi vaatii siihen osallistuvilta henkilöiltä laajaa ja monipuolista osaamista alan teknisistä laitteista, keittiöprosesseista, 2D/3D-keittiösuunnitelmista, kokonaisvaltaista HACCP-tietoutta sekä myös rinnakkaisten ammattikeittiölaitteiden (esim. ilmastointilaitteet) ja -järjestelmien (esim. digitaaliset IOT-järjestelmät) ymmärrystä.

Alan osaamisen lisäksi ammattikeittiöprojektoinnissa on hallittava tavaravirrat eri puolilta maailmaa tulevien tuotteiden toimittamiseksi asennustyömaalle oikea-aikaisesti. Ison rakennustyömaan logistiikka on tarkimmillaan minuuttipeliä. Henkilökohtainen osaaminen ja kokemus vaativat tuekseen tehokkaita projektointiin soveltuvia toiminnanohjaus- ja projektinhallintajärjestelmiä. Dietalta saa koko paketin: olemme erikoistuneet ammattikeittiöiden projektointiin.

Laitteiden ja kalusteiden asennuspalvelu on yksi pitkän ammattikeittiöprojektin viimeisiä työvaiheita. Projektit saattavat kokonaisuudessaan kestää jopa vuosia, sillä hankesuunnittelu voi alkaa jopa 2-3 vuotta ennen laitetoimitusta. Onnistunutta asennusta edeltää siis aina onnistunut projektinhallinta. Ammattitaidolla laadittu keittiön laite- ja kalusteasennuskuva on toinen edellytys ammattitaitoisten laiteasentajien sujuvalle työsuoritukselle. Laitekohtaiset asennusohjeet tukevat asentajien työsuoritusta.

Asennuskuva on sääntö, ei suositus

Onnistunut asennus vaatii kaikilta rakennettavan keittiön urakoitsijoilta tarkkuutta arkkitehdin laatiman kokonaisvaltaisen asennuskuvan noudattamisessa. Laitetoimittaja asentaa laitteensa ja kalusteensa viimeisenä rakennusteknisesti lähes valmiiseen tilaan. Mikäli asennettavien laitteiden ympäröimien seinien, lattian tai katon viimeistelyssä on puutteita (esim. laitteiden ja kalusteiden kiinnitystarvikkeet puuttuvat) tai laitteiden ja muun keittiötekniikan vaatimat liitännät (LVIS-, IT-liitännät) tai mitat poikkeavat asennuskuvasta, voi tilattujen laitteiden ja kalusteiden asennus olla jopa mahdotonta niille varattuun tilaan. Seuraukset saattavat käydä kovin kalliiksi asiakkaalle. Eli kokonaisuus ja yhteistyö ratkaisee: ammattikeittiön projektointi vaatii osaamista ja tarkkuutta kaikilta siihen osallistuvilta. 

Laite- ja kalusteasennuspalvelun suorittaa Dieta Huolto yhteistyökumppaneidensa kanssa. Kaikkein vaativimpien ja suurimpien laitekokonaisuuksien asennuksiin saattaa osallistua Dieta Huollon edustajien lisäksi myös valmistajan erityisasiantuntijoita.

Dietan laite- ja kalusteasennuksen sisältö

Laite- ja kalusteasennus tarjotaan asiakkaan tarjouspyynnössä esittämien vaatimusten mukaisesti. Tyypillinen laitteiden ja kalusteiden asennuspalvelun sisältö on:

  • tuotteiden kuljetus lastauslaiturilta asennuspaikalle (haalausapu painavimpiin kolleihin tarvitaan työmaalta) 
  • pakkausten purku, laitteiden siirto varsinaiselle asennuspaikalle, paikoilleen asennus asennuskuvan ja laitekohtaisten asennusohjeiden mukaisesti 
  • pakkausjätteiden keräys ja siirto työmaalla osoitettuun koontipisteeseen

Seuraavista lisätöistä olemme tarvittaessa valmiit antamaan kilpailukykyisen tarjouksen:

  • vanhojen laitteiden paikoiltaan irrotus, poiskuljetus ja kierrätys
  • laitteiden sähkö-, vesi- ja viemärikytkennät asennuspaikkaan valmiiksi tuotuihin syöttöihin (sisältyvät normaalisti rakennusurakkaan; myös laitetoimittaja voi nämä alihankintatyönä tarjota ja toimittaa)

Ota yhteyttä ja tilaa asennus:

Dieta Elinkaaripalvelut >>