Dieta Oy Takuuehdot Jatkotakuulle

Takuunalaisuus

Dieta Oy myöntää takuun myymilleen uusille laitteille mahdollisten rakenne-, valmistus- ja raaka-ainevikojen osalta. Jatkotakuu koskee samoja osia. Takuu-, tai jatkotakuuajan jälkeen ei vetoaminen takuuaikaiseen ilmoitukseen ole pätevä, ellei sitä ole tehty kirjallisesti takuuaikana.

 

Takuun edunsaaja

Takuu koskee Suomeen ensimmäiselle asiakkaalle myytyjä laitteita.

 

Jatkotakuun voimassaolo

Jatkotakuuaika on voimassa heti myönnetyn takuun voimassaolon jälkeen sovitun ajan.

 

Takuun sisältö

Takuuseen sisältyvät takuuaikana Dieta Oy:n toteamien rakenne-, valmistus- ja raaka-ainevikojen laitteille aiheuttamien vaurioiden korjauskustannukset. Mainitut viat Dieta Oy tai Dieta Oy:n valtuuttama huoltoliike korjaa saattamalla laitteen toimintakuntoon.

 

Takuutyön suoritus

Kiinteästi asennetut laitteet korjataan asiakkaan luona arkipäivisin klo 8.00-16.00 välisenä aikana. Helposti kuljetettavat (paino alle 25 kg) laitteet tulee asiakkaan toimittaa omalla kustannuksellaan Dietan huoltoon (Holkkitie 8, 00880 Helsinki) korjattavaksi. Korjatut laitteet ovat asiakkaan noudettavissa tai ne toimitetaan asiakkaalle hänen kustannuksellaan. Takuukorjaustyö iltaisin ja viikonloppuisin tapahtuu asiakkaan pyynnöstä asiakkaan kustannuksella.

 

Vastuun ja takuun rajoitukset

Tämä takuu on annettu edellyttäen, että laitetta on käytetty normaaleiksi katsottavissa käyttöolosuhteissa ja että käyttöohjetta on noudatettu huolellisesti. Dieta Oy:n vastuu rajoitetaan näiden ehtojen mukaiseksi, eikä takuu siten kata sellaisia vahinkoja, jotka laite aiheuttaa henkilölle tai toiselle esineelle eikä välillisiä kustannuksia.

 

Takuuseen eivät sisälly viat, jotka ovat aiheutuneet:

  • laitteen kuljetuksesta
  • laitteen käyttäjän huolimattomuudesta tai laitteen ylikuormituksesta, käyttöohjeiden tai päivittäisen hoidon ja ylläpidon laiminlyönnistä
  • Dieta Oy:stä riippumattomista olosuhteista, kuten jännitevaihtelusta, tulipalosta, vääristä liitännöistä, vahingontekotapauksista, muiden kuin valtuutettujen huoltoliikkeiden suorittamista korjauksista, huollosta tai laitteeseen tehdyistä rakennemuutoksista
  • asennus- ja käyttöohjeiden vastaisesta tai muuten virheellisestä laitteen asennuksesta tai sijoituksesta käyttöpaikalle.

 

Merkityksettömät viat, säädöt, käytönopastukset ja laitteiden tarvikkeet

Takuuseen ei sisälly laitteen toimintakunnon kannalta merkityksettömien pintanaarmujen korjaaminen, laitteen normaalit käyttöohjeessa esitetyt säädöt, käyttöopastuskäynnit, puhdistustoimenpiteet, jotka johtuvat asiakkaan höyry- tai vesijohtoverkostossa olevista epäpuhtauksista, eivätkä sellaiset työt, jotka aiheutuvat varo- tai asennusmääräysten laiminlyönneistä tai näiden selvittelyistä asennuskohteessa. Osat, joiden rikkoutumisvaara käsittelyn tai luonnollisen kulumisen seurauksena on normaalia, kuten merkkivalot, tiivisteet, paistoanturit ja liikuteltavat muoviosat, eivät kuulu takuun piiriin.

 

Toimenpiteet vian ilmetessä

Vian ilmetessä takuuaikana on asiakkaan viipymättä ilmoitettava tästä Dieta Oy:n huoltoon. Tällöin on ilmoitettava, mistä laitteesta on kyse (laitemalli, sarjanumero), vian laatu mahdollisimman tarkasti sekä olosuhteet, jossa vika on syntynyt ja/tai ilmenee. Dieta Oy selvittää omalta osaltaan, kuuluuko laite ja kuvattu vika takuun piirin ja antaa asiakkaalle korjaustapaa ja -ajankohtaa koskevan tiedon.

 

You can find extended warranty conditions in English here