Elinkaaripalvelut

Ennakoiva huolto pidentää laitteiden elinkaarta

Dieta on palveluorientoitunut ammattikeittiön kokonaistoimittaja. Missiomme on tukea asiakkaitamme menestymään heidän liiketoiminnassaan kokonaisvaltaisten ratkaisujemme avulla. Kutsumme näitä ratkaisuja elinkaaripalveluiksi, joissa yhdistyvät osaamisemme, järjestelmämme sekä palvelumme ja tuotteemme. Haluamme olla asiakkaidemme mukana pitkäjänteisenä kumppanina - heti projektin syntyvaiheessa kehittämässä kiinnostavia ravintolakonsepteja tai tehokkaita keittiöprosesseja, mutta myös varmistamassa toimittamiemme kokonaisuuksien luotettavan suorituskyvyn.

Huollon palvelut ovat olennainen osa elinkaaripalveluja. Palveluvalikomaamme kuuluu useita ennakoivan huollon palveluita. Laitekantasi kunto, toimintavarmuus ja käyttökustannukset ovat sinun päätettävissäsi: kun valitset ennakoivan huollon palvelut, teet järkevät päätökset itsellesi. Meidän avullamme varmistat laitteidesi pitkän elinkaaren.

Selvitä ammattikeittiösi kunto - tilaa Dieta-laitteistokartoitus

Laitteistokartoitus on Dieta huollon palvelutuote tilanteisiin, joissa ammattikeittiön käyttäjä tai omistaja haluaa selkeyttää näkemystään toimipaikkansa keittiölaitteista ja niiden kunnosta. Tuloksena on laitekartoitusraportti ja laitekohtainen elinkaariarvio.

Kartoituksessa Dietan huollon edustaja käy läpi keittiön laitekannan yhdessä käyttäjän kanssa kirjaten laitekohtaisesti seuraavat tiedot:

 • malli, tyyppi, ikä (laitekilven tiedot)
 • pintapuolinen kunto-, työturvallisuus- ja hygieniataso
 • laitteen tekninen kuntoarvio (täysin kunnossa / osin viallinen / ei käytössä)
 • käyttöohjeiden tila
 • laitteen valokuvaus

Selvityksessä epävarmimmiksi todetut laitekuntoarviot voidaan varmentaa kartoituksen yhteydessä tehtävällä koekäytöllä. Kartoitus voidaan toteuttaa sekä Dietan edustamille laitteille että muille laitemerkeille.

Laitteistokartoituksen tuloksena asiakas saa käyttöönsä laitekartoitusraportin, johon on laitekohtaisesti lisätty selvityksen perusteella annettava laitteiden elinkaariarvio.

Kattavat, tekniset koekäytöt, jotka selventävät tarkemmin kartoitettavien ammattikeittiölaitteiden kuntoa, hinnoitellaan erikseen.

Hinta-arvio käytöstä poistettaville, jälleenmyytäväksi määriteltäville laitteille annetaan asiakkaan pyynnöstä erikseen laitekartoitusraportin yhteydessä.

Kierrätyshinta käytöstä kokonaan poistettaville laitteille annetaan asiakkaan pyynnöstä erikseen laitekartoitusraportin yhteydessä.

Viallisten laitteiden korjauskustannusarvio lasketaan asiakkaan pyynnöstä erillishintaan niille laitteille, joiden korjauskustannukset Dietan huolto pystyy luotettavasti ilmoittamaan.

Omistajanvaihdon laitekartoitus -palvelussa asiakkaan Dieta-laitteille suoritetaan em. laitteistokartoitus, johon asiakas saa lisäksi halutessaan kytkettyä erillishintaan tarjottavia palveluja, kuten kattavat, tekniset koekäytöt tai jälleenmyytävien laitteiden hinta-arvio.

Omistajanvaihdon laitekartoitus on tarkoitettu tilanteisiin, joissa joko keittiön uusi käyttäjä tai keittiöstään pian luopuva taho tarvitsee puolueettoman arvion keittiölaitteiden kunnosta.

Hydro-Shield-vedensuodatusjärjestelmä on järkihankinta

Hydro-Shield on vain Dieta Windstar -uuneille suunniteltu lisävarusteena tai jälkiasennettuna hankittava ammattikäyttöön soveltuva vedensuodatusjärjestelmä. Sen tärkeimmät käyttäjäedut ovat:

 • Suodatusjärjestelmä poistaa vedestä uunitekniikalle vahingolliset kalkkijäämät ja myös tuloveden epäpuhtaudet kuten mikromuovin ja raskasmetallijäämät (yli 25µ kokoiset partikkelit suodattuvat tulovedestä)
 • Hydroshield-järjestelmä poistaa myös sulfaattiin sitoutuneen kalsiumin (jolloin ”kipsin” kerääntyminen uunikammioon vältetään)

Suodatettu, pehmeämpi vesi kuluttaa vähemmän myös uuninpesuainetta; tällä tavoin Hydro-Shield vähentää uuninpesun tuottamia kemiallisia päästöjä.

Hydro-Shield-suodatusjärjestelmä tarjoaa siis paitsi puhtaampaa vettä ruoanlaittoon, myös vähentää uunin teknisten komponenttien kulumista, pidentää laitteen elinkaarta sekä alentaa sen käyttökustannuksia.

Hydro-Shield-järjestelmän koko mitoitetaan asiakkaan uunikoon ja tarpeen (veden kalkki- ja epäpuhtauspitoisuus) mukaan. Hydro-Shield-tuotevalikoimassa on myös useita asennusta ja käyttöä helpottavia lisätarvikkeita.

Määräaikaishuolto varmistaa laitteen toimintavarmuuden

Ammattilaiset vaativat keittiölaitteiltaan paljon. Laitteita käytetään useita tunteja päivässä välillä ronskillakin kädellä. Laitteet voivat tämän lisäksi olla useiden, työskentelytavoiltaan erilaisten keittiöammattilaisten käytössä. Laitteiden rakenne ja tekniikka altistuvat kuumuuden, kosteuden, veden ja mekaanisen kulutuksen kanssa. 

Ammattikeittiölaitteet tarvitsevat huoltoammattilaisen huolenpitoa pystyäkseen luotettavasti palvelemaan käyttäjäänsä päivästä, viikosta ja kuukaudesta toiseen.

Määräaikaishuolto on jokaiselle laitemallille erikseen suunniteltu säännöllinen ja tarkoituksenmukainen huolto, joka perustuu laitevalmistajan määrittämiin huoltotoimenpiteisiin. Nykyaikaisten laitteiden ohjausjärjestelmät laskevat laitteen käyttötuntimäärää ja muistuttavat ohjauspaneelissa (teksti tai vikakoodi) käyttäjäänsä määräaikaishuoltotarpeesta.

Mikäli laitteen ohjausjärjestelmästä puuttuu käyttötuntilaskuri, voi käyttäjä solmia Dietan kanssa huolenpitosopimuksen, jolloin huoltoväli määritetään asiakkaan ilmoittaman laitekohtaisen käyttöprofiilin perusteella.

Katso Huolenpitosopimus ja sen edut tästä. 

Vähimmillään kannattaa laitteen käyttäjän sopia Dieta Huollon kanssa seuraavasta yksittäisestä määräaikaishuoltokäynnistä edellisen käynnin päätteeksi.

Lisäksi: säännöllisesti huolletut laitteet kuluttavat vähemmän energiaa, kemikaaleja ja vettä; ero puutteellisesti säädettyjen tai viallisten laitteiden käyttökustannuksiin voi olla enimmillään pahimmillaan jopa tuhansia euroja vuodessa.

Ja mikä tärkeintä, huollettu laite on mukava ja turvallinen käyttää. Laitteen käyttäjä voi luottaa laitteen toimintaan hektisessä keittiön arjessa. Lisäjärjestelyt (huollon tilaaminen viankorjaukseen, tuuraajien tai muun väliaikaisen toimintatavan järjestäminen) tuovat lisäaskaretta jo muutenkin hektiseen ammattikeittiön arkeen.

Ei myöskään kannata unohtaa sitä, että tyytyväinen työntekijä palvelee asiakkaitaan paremmin tietäen, että asiakkaiden käyttämät astiat ovat varmasti puhtaita, annokset ovat tasaisen lämpimiä, eikä vaihtoehtoisia ruokalajeja tarvitse laittaa tarjolle, puhumattakaan kertakäyttöastioiden ottamisesta käyttöön.

Miksi määräaikaishuolto kannattaa tehdä

 • Säännöllisesti huollettu laite toimii luotettavasti ja kestää pitkään 
 • Yllättävistä laiterikoista johtuvat keittiön seisokit ovat paljon kalliimpia kuin määräaikaishuollon kustannukset
 • Määräaikaishuollon yhteydessä varmistamme, että käytön kustannukset ovat aisoissa (laitetekniikan tarkistus käytön kustannusten kannalta)
 • Korjaava huolto on kalleinta huoltoa - ennakointi kannattaa
 • Jokainen määräaikaishuoltokerta pidentää laitteen elinkaarta
 • Välität työntekijöittesi työympäristöstä: huoltamaton laite tuo riskejä keittiön turvallisuuteen ja tuotannon luotettavuuteen
 • Asiakkaittesi kokema palvelu on tasaisempaa
 • Laitteiden luotettava toiminta vaikuttaa osaltaan henkilökunnan työn sujuvuuteen - tällöin heillä on parempi valmius palvella myös omia asiakkaitaan hyvin


Mitä yksi määräaikaishuoltokerta sisältää

 • Määräaikaishuollon laitteen yksilöllisen huolto-ohjelman mukaisesti
 • Kriittisten ja kuluvien varaosien vaihdon
 • Ohjeistuksen laitteen päivittäisestä huolenpidosta
 • Suosituksen laitteen seuraavasta määräaikaishuollosta
 • Tilannekatsauksen laitteen elinkaaren nykytilaan


Huolenpitosopimus

Hyvin huolletut laitteet kuluttavat vähemmän energiaa ja kemikaaleja ja säästävät vettä. Säännöllinen laitehuolto takaa, että mahdolliset tekniset viat havaitaan ajoissa, jolloin laajemmilta vaurioilta ja ruokatuotannon harmillisilta keskeytyksiltä vältytään – laitteesi toimii uskollisesti vuodesta toiseen.

Lue lisää huolenpitosopimuksen eduista